Zwrotny i reklamacje

Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru klient ma prawo do reklamacji. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany adres Sprzedawcy Graf-therm Golina Kolonia 12, 62-590 Golina lub drogą elektroniczną na adres e-mail : kontakt@tynkownia.pl